NieuwsIntroductie Loopvoetbal

februari 26, 2024

Op woensdag 28 februari om 19:30 uur, zal het Loopvoetbal op Oase geïntroduceerd worden middels een demonstratiewedstrijd waarbij er ook actief geparticipeerd mag worden. Alle Oase-leden, maar zeker de voetballende veteranen, worden uitgenodigd de demonstratie bij te wonen.  Eenieder is van harte welkom en hopelijk vindt de introductie hiervan navolging onder de Oaseleden.

OVER OASE

Voortreffelijke club- en sportfaciliteiten, een actieve participatie in het lokale en regionale sportgebeuren en een gezellige ambiance, daar zijn wij bij Oase trots op, en daar kiezen de leden van Oase ook bewust voor.

CONTACT ONS

Nummers
Administratie

Oase Bar

Whatsapp
Debiteuren administratie

Fitness center

Statuten | Huishoudelijk reglement | Oase maandkoers juni: USD 1.00 = SRD 32.20