HomeOver onsGeschiedenis

Oase in de vijftiger jaren

Het CONCEPT

Toen Jan Albert van Kessel in 1950 vlak na zijn aankomst in Suriname, samen met enkele vrienden op het idee kwam om een zwemvereniging te Zorg en Hoop op te richten, was de algemene reactie niet onmiddellijk één van groot enthousiasme. De eerste 80 leden, nodig om de financiering voor de bouw op het in erfpacht gekregen stukje grond tussen de fruit- en palmbomen rond te krijgen, kwamen zich bij de eerste oprichtingsvergadering van de vereniging helaas niet aanmelden. Slechts de naam Oase, voorgesteld door de Hr. Otto Wong, werd op die vergadering vastgesteld. Toen de Hr. van Kessel, gedreven door zijn overtuiging dat een zwembad in dit hete tropenland vast wel een succesvolle onderneming zou worden, met eigen middelen toch de graafwerkzaamheden startte, groeide al gauw de publieke belangstelling en binnen een maand telde de vereniging haar 80 leden. Bij 80 is het daarna trouwens niet lang gebleven en het leden aantal groeide gestaag.

In den
BEGINNE

Bij de oprichting van de vereniging Oase in 1951, had het totale terrein een oppervlakte van ongeveer 4900 m2. Toen niet lang daarna officieel de deuren van Oase openden, presenteerde het kersverse bestuur (Robles de Medina, J.D. Varossieau, J.Plasschaert, J.Witteveen, J.A. van Kessel) aan haar even kersverse leden, een volwaardige vrijetijdsvereniging compleet met zwembad, pierenbad, clubgebouw met bar, houten kleedhokken met toilet, beheerderwoning c.q. kantoor, fietsenhok, waterbron en badfilter. Ja, voor diegenen die er toen nog niet bij waren, het zwembad van Oase werd in die dagen gevuld met water uit een ter plekke geslagen bron. Omdat het bronwater een hoog ijzer gehalte bevatte en het bad daardoor moeilijk fris en helder te houden was, werd in 1953 gekozen voor de overgang naar de reguliere waterleiding.

In den beginne

Hr. J.A. van Kessel. Initiatiefnemer, ontwerper en bouwer van OASE.

Oase anno 1953

Groei en
ONTWIKKELING

Traditiegetrouw, wilden ook de Oase leden van toen al gauw meer. Zo werd het eerste tennisveld in 1953 aangelegd en vier jaren daarna kwam ook de tweede. In de jaren hierna, en wel tussen 1960 en 1990, krijgt de vereniging tot twee keer toe additionele stukken terrein toegewezen en hierdoor worden ook de faciliteiten steeds verder uitgebreid. In de jaren 60 komen de derde tennisbaan, het volleybalveld, stenen kleedhokjes, een nieuw instructiebad, beheerderswoning en kwam er een substantieel clubgebouw met boventerras, administratie, opbergruimte en bar. De uitbreiding zette voort en al gauw was er ook een tennismuur met oefenkooi, een echte bestuurskamer en in de jaren 70 kwamen er een basketbalveld en volleybalveld bij. Iets later kwamen ook de vierde en vijfde tennisbaan. Natuurlijk werden ook de kleintjes niet vergeten, want in diezelfde periode werd ook de speeltuin aangelegd. Achter de speelplaats kwam toen bovendien ook nog het voetbalveld waar de jongere en oudere Oase voetballers veel sportieve uurtjes konden doorbrengen.
De jaren 80 kenmerkten zich voor Oase voornamelijk door vele onderhoud- en renovatie werkzaamheden om de staat van de faciliteiten op peil te houden en aan te passen naar de behoeften van de leden. De vereniging krijgt tegen het einde van de jaren tachtig een additionele 1,3 ha ten zuiden van het bestaande terrein in gebruik. De extra ruimte wordt goed benut en binnen niet al te lange tijd bevinden zich daar een nieuw voetbalveld van 80×45 m en een trimbaan van 300×3 m, die iets later ook nog voorzien worden van tribunes en verlichting. In deze periode wordt tevens de parkeerplaats van de club verhard, komt er een gymzaal inclusief apparatuur en wordt ook de bar uitgebreid.

Continu verbetering en
VOORUITGANG

De club blijft groeien en na toewijzing van weer 0,5 ha extra in de jaren 90, wordt er een tweede voetbalveld aangelegd en wordt de trimbaan met 200m verlengd. De gymzaal wordt vergroot, het bestuur krijgt een grotere vergaderruimte en ook het kantoor wordt uitgebreid. De trouwe Oase leden weten ondertussen dat er binnen de club continu gewerkt wordt aan het onderhoud en de verbetering van de faciliteiten. In het eerste decennium van de 21ste eeuw is onder andere de omgeving van het zwembad opnieuw betegeld, hebben de bar en keuken een hele overhaul gekregen, is er een nieuw kantoor voor de manager en de administratie gebouwd en wordt er nu nog gewerkt aan een multifunctionele ruimte en wordt ook de gym binnenkort van nieuw apparatuur voorzien.
Er is op Oase altijd veel bedrijvigheid en groei, maar dat kan ook niet anders wanneer je als vereniging voortdurend streeft naar verbetering en vooruitgang. Het resultaat is dan ook een volwaardige en goed verzorgde sportvereniging waar ieder Oase lid gerust trots op mag zijn.

Deze tekst is samengevat uit verschillende verslagen uit het archief van Oase.

Lees de kranten berichten over de opening van Oase:

Voetbal in de jaren 90'

OVER OASE

Voortreffelijke club- en sportfaciliteiten, een actieve participatie in het lokale en regionale sportgebeuren en een gezellige ambiance, daar zijn wij bij Oase trots op, en daar kiezen de leden van Oase ook bewust voor.

CONTACT ONS

Nummers
Administratie

Oase Bar

Whatsapp
Debiteuren administratie

Fitness center

Statuten | Huishoudelijk reglement | Oase maandkoers juni: USD 1.00 = SRD 32.20