HomeOver onsOrganisatie

Onze missie en visie

MISSIE
& VISIE

Oase biedt vanaf haar oprichting in 1951 aan al haar leden en tijdelijke gasten, de pérfecte plek die zoals haar naam dat al suggereert, na een dag vol inspanning en drukke werkzaamheden, garant staat voor vele verkwikkende en verfrissende momenten in een prettige omgeving.

Met verschillende sportfaciliteiten zoals zwembad, kinderbad, tennisbanen, voetbalvelden, basketbalveld, gym en trimbaan, komt een ieder, groot en klein, bij Oase volledig aan zijn trekken. Neem daarnaast ook nog in acht de goed gesorteerde bar en keuken en de speeltuin voor de kleintjes, en u kunt gerust met uw hele gezin vele uurtjes op de club doorbrengen zonder iets tekort te komen.

BESTUUR

Bestuur Xaviera Jessurun 2022-2024
De algemene leiding van de vereniging is in handen van het Bestuur. Deze wordt in de Algemene Ledenvergadering telkens voor een zittingsperiode van twee jaar gekozen door de stemgerechtigden van de vereniging. De functies binnen het huidig Bestuur worden vervuld door de volgende leden:

Mw. X. Jessurun
Voorzitter
Dhr. F. Raijmann
Onder Voorzitter / Penningmeester
Mw. J. Naarendorp
Secretaris / Recreatie Commissaris
Dhr. L. Kalapnat
Technisch Commissaris
Dhr. R. Mac Donald
Sportcommissaris
Het bestuur

De Ballotage- & Verificatiecommissie

De Ballotagecommissie wordt in de Algemene Ledenvergadering steeds voor 1 jaar gekozen en is verantwoordelijk voor de beoordeling en toelating van nieuwe leden tot de Vereniging.

De Verificatiecommissie wordt in de Algemene Ledenvergadering steeds voor 1 jaar gekozen. Deze commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de aan de Algemene Ledenvergadering ten aanzien van het gevoerde financiële beheer van de vereniging over het afgelopen boekjaar.

Algemeen
BEHEER

Voor de efficiënte uitvoering van het beleid, zoals uitgestippeld door het bestuur, is er door het bestuur een managementteam benoemd die belast is met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging.

De huidige manager van Club Oase is Ralph Issa, die wordt geassisteerd door de financieel manager: Sandra van den Berg en de assistent-manager: Miguel Haarloo.

Het managementteam geeft leiding aan de administratie, sportcommissies, onderhoudsafdeling, technische dienst en bewaking.

De administratie afdeling, sport commissies, onderhoudsafdeling, technische afdeling en bewaking

OASE ORGANOGRAM

https://www.cluboase.sr/wp-content/uploads/2023/09/Oase-Organigram-Sept-2023.jpg

OVER OASE

Voortreffelijke club- en sportfaciliteiten, een actieve participatie in het lokale en regionale sportgebeuren en een gezellige ambiance, daar zijn wij bij Oase trots op, en daar kiezen de leden van Oase ook bewust voor.

CONTACT ONS

Nummers
Administratie

Oase Bar

Whatsapp
Debiteuren administratie

Fitness center

Statuten | Huishoudelijk reglement | Oase maandkoers juni: USD 1.00 = SRD 32.20