HomeRecreatie

DE RECREATIECOMMISSIE

Naast de diverse sport commissies is er een zeer actieve en enthousiaste recreatie commissie (rec cie) die elk jaar leuke en gezellige activiteiten voor de leden organiseert. De voorzitter van de recreatie commissie neemt doorgaans ook zitting in het bestuur als (recreatie) commissaris. De kosten voor de activiteiten worden gefinancierd uit de opgestelde en goedgekeurde jaarbegroting, waar een eigen bijdrage per evenement onderdeel van is. Hiermee is de commissie in staat elk jaar soms bijzondere en soms terugkerende evenement te organiseren. Enkele inmiddels traditionele activiteiten zijn het nieuwjaarsfeest voor de volwassenen, de inmiddels steeds terugkerende op tweede paasdag gehouden “Easter Egg Hunt” voor de jeugdige leden waarbij de vraag elk jaar groter wordt én de jaarlijkse trimloop in samenwerking met diverse (externe) partners. Altijd geslaagde dagen zijn ook de Cook-outs en Bingo avonden voor jong en oud, knutseldagen voor de jongste Oase leden en de filmavonden in de gymzaal of in en rondom het zwembad. In 2018 en 2019 was het Summer Camp een van de grootste jeugdactiviteiten, waarbij diverse sport, educatieve en recreatieve bezigheden werden aangeboden voor een hele week tijdens de grote vakantie. De recreatie commissie poogt steeds voor de verschillende leeftijdsgroepen onder de leden leuke en bijzonder activiteiten te organiseren zodat alle leden aan hun trekken komen. Soms in de vorm van een evenement of activiteit en soms in de vorm van het coördineren van een extra mogelijkheid of faciliteit, zoals het onlangs gelanceerde “boekenkast project” (waarbij er boeken geruild kunnen worden via de onder het clubhuis geplaatste boekenkast), ingegeven door een zeer betrokken lid, welke wij zeer erkentelijk zijn.

Wanneer en waar mogelijk werkt de recreatie commissie graag samen met een van de diverse actieve sport commissies om de georganiseerde activiteiten extra dimensie te geven. Oase leden die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de recreatie commissie zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij een van de leden. Deze zijn voor het huidige bestuursjaar (2022-2024): Clifton Sno, Stephanie Jadi, Astrid Currie, Maureen Duttenhofer, Susan Tjoe A On, Nadira Hellendoorn, Jeffrey Lee, Jessica Naarendorp (tevens de secretaris van het bestuur) en Xaviera Jessurun (tevens voorzitter van het bestuur).

Samen met de leden blijft de recreatie commissie er zorg voor dragen dat er op Oase niet alleen sportieve maar ook ontspannende activiteiten plaatsvinden. Wij zien u dan ook heel graag deelnemen aan onze toekomstige activiteiten!

EVENTS

EVENTMAAND
EASTER EGGAPRIL
TRIMLOOPOKTOBER
NIEUWJAARSFEESTJANUARI

COMMISSIELEDEN

CLIFTON SNO

STEPHANIE JADI

ASTRID CURRIE

MAUREEN DUTTENHOFER

SUSAN TJOE A ON

NADIRA HELENDOORN

JEFFREY LEE

JESSICA NAARENDORP

XAVIERA JESSURUN

OVER OASE

Voortreffelijke club- en sportfaciliteiten, een actieve participatie in het lokale en regionale sportgebeuren en een gezellige ambiance, daar zijn wij bij Oase trots op, en daar kiezen de leden van Oase ook bewust voor.

CONTACT ONS

Nummers
Administratie

Oase Bar

Whatsapp
Debiteuren administratie

Fitness center

Statuten | Huishoudelijk reglement | Oase maandkoers juni: USD 1.00 = SRD 32.20